Линейни и специални пивоти Urapivot

lineini pivoti
Lineini sistemi Uraoivot s kragovov dvijenie
Prenosimi sistemi Urapivot
петък, February 20, 2015

Линейни системи Urapivot

Линейни системи, захранвани от канал
Линейните пивоти се изработват за напояване на парцели с правилна геометрия. Според напояваната площ се предлагат няколко вида линейни пивоти.
Линейната система, захранвана от канал, се прилага предимно на равни терени. Каналите са разположени, обикновено, в средата или в краищата на напояваната площ. Водещата платформа се предлага във вариант с две и четири колела.

Линейни системи, захранвани от тръбопровод
Линейните пивотни системи могат да се ползват и при наклонени терени и при липса на канали, ако се захранват от гъвкави тръбопроводи. Ползват се дву-  или четири колесни водещи платформи. Системите за водене на пивота по работната ос са няколко вида: с кабелна надземна линия, по водеща канавка или с GPS.

Линейни пивоти Линейни пивотни системи

Линейни системи Urapivot с кръгово движение
При този вид системи, освен стандартното постъпателно движение по права линия, пивотите могат да се движат и кръгово при достигане края на напояваната площ. По този начин линейните пивоти с кръгово движение могат да покриват два пъти по широка площ.
Управлението на линейния пивот с кръгово движение е като на линейните тръбопроводи с гъвкав тръбопровод.

Линейни системи Urapivot с кръгово движение

 

Преносими системи Urapivot
Този вид пивоти са предназначени да напояват няколко терена последователно с една машина. При движение между напояваните площи колелетата на машината се обръщат на 90 градуса.
Системата се прадлага за диаметри на тръбите 4-1/2" и 6-5/8" в два варианта на платформата:
- Двуколесна при дължина на пивота 200м.
- Четириколесна при дължина на пивота 400м.

Система за напояване Urapivot Hippodrome
Системата е разработена за напояване на различни форми на терените: правоъгълна, квадратна, трапецовидна и др.
Този вид пивоти се адаптират към формата на терена. В основата на пивота е четириколесна платформа, която го води по напоявания терен. Пивотът се захранва с гъвкъв тръбопровод.
На 3D снимката е показана  водещата платформа на този вид пивоти Urapivot.

Система за напояване Urapivot Hippodrome Система за напояване Urapivot Hippodrome 3D