Конструкция за защита от градушка

Едно от най-вредните атмосферни условия за овощарите е градушката, която може да унищожи цялата реколта и да повреди растенията, така че да не могат да плододават на следващата година и дори за по-дълъг период от време.

 

В последните няколко години градушките са станали по-чести. Най-ефективната система за защита на растенията, която също осигурява постоянна продуктивност във времето, е системата от мрежи срещу градушка.


ЗАЩИТА ПРОТИВ ГРАДУШКА

Предимства за изграждането на конструкция за защита от градушка в овощарския бизнес:

      -       Защита на инвестицията ( дръвчета )
-       Защита на реколтата

Предимства за производителите:

-         Избягване на трайно увреждане на култивирана реколта
-        
По-малка опасност от редуване при щети от градушка
-        
Понижаване на  вредите от слънцето
-        
Равномерно разпределен цвят = по-еднородна повърхност на културата
-         Намалени щети от вятъра
-        
Възможна е защита за оптимизирана, избрана култура
-        
Висока стабилност на структурата на кръстосаната укрепваща конструкция
-        
Защита на дръвчетата от пожари
-        
Защита от птици
-        
Защита от насекоми като майски бръмбар, Европейски стъблопробивач и различни видове червеи
-        
Независимост от застраховане

Предимства за търговците в складове:

-         Непрекъснато ниво на работа в склада
-        
Намаление на постоянните цени на кг на стоката
-        
Постоянна наличност на стока с най-високо качество
-         Защита на акциите на реализираните продажби
-        
Разширяване на пазарните дялове по време на години с градушка

Недостатъци от конструкцията против градушка:

-        
Интензивна цена
-        
По-висок разход за труда
-        
Нарушаване при излагане на светлина

 

Реализирани обекти:
Комбинирана система за защита на овощни насаждения от дъжд, градушка и слана - село Зафирово

Видео:

Система за защита от градушки: набиване на колове с багер
Монтаж на конструкция против градушка
Конструкция против градушка

Запитване за доставка и монтаж: 
тел: 070010444